Кафедра товарознавства продовольчих товарів

          

«…Есть наука со скучным названием – товароведение. Книги по товароведению можно читать как увлекательную повесть о жизневедении…»
К.Паустовский

Кафедра товарознавства товарів створена в 1976 році. Входить до складу факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу. Основна мета кафедри полягає в підготовці висококваліфікованих фахівців – товарознавців-комерсантів та біотехнологів, що володіють знаннями в галузі оцінки якості та проведенням товарознавчої, екологічної та генетичної експертиз сировини і харчових продуктів, економікою та організацією біотехнологічних виробництв.

Кафедра товарознавства товарів створена в 1976 році. Входить до складу факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу. Основна мета кафедри полягає в підготовці висококваліфікованих фахівців – товарознавців-комерсантів та біотехнологів, що володіють знаннями в галузі оцінки якості та проведенням товарознавчої, екологічної та генетичної експертиз сировини і харчових продуктів, економікою та організацією біотехнологічних виробництв.

 На сьогодні на кафедрі працюють: 2 професори, 7 доцентів, 1 старший викладач, 1 асистент.

Кафедра товарознавства продовольчих товарі є випусковою з напряму підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво» та «Біотехнологія, а також бере участь у підготовці фахівців з таких напрямів, як «Харчові технології та інженерія» «Готельно-ресторанна справа» та «Маркетинг».

Основна мета діяльності кафедри - підготовка висококваліфікованих фахівців товарознавців-комерсантів, товарознавців-експертів та біотехнологів, які володіють сучасними комп’ютерними технологіями, методологією наукових досліджень.

На кафедрі є вся необхідна документація, що регламентує її діяльність.

Випускники кафедри працюють в апараті управління обласних і районних споживспілок, директорами торгових фірм, на великих промислових підприємствах, у закладах вищої освіти, в тому числі і на випусковій кафедрі.

Навчальна робота на кафедрі ведеться у відповідності з освітніми стандартами, навчальними планами та навчальними програмами. Кафедра забезпечує викладання 33 дисциплін.

Викладачі кафедри регулярно видають навчальні посібники, наукові статті, розробляють і оновлюють методичні розробки з дисциплін кафедри. Особливістю кафедри є практична робота в умовах спеціалізованих сучасних лабораторій.

Навчально-матеріальна база кафедри товарознавства продовольчих товарів є невід'ємною складовою формування спеціаліста. Вона створює передумови для формування необхідного рівня фахової підготовки майбутніх спеціалістів.

Кафедра має аудиторії для проведення лабораторних занять (ауд. 412, 414, 418). В цих аудиторіях, з метою виконання навчальних та дослідних робіт з дисциплін товарознавчого циклу встановлено спеціалізоване обладнання, що дозволяє студентам при вивченні “Теоретичних основ товарознавства”, “Товарознавства продовольчих товарів”, “Сенсорного аналізу”, “Експертизи продовольчих товарів” та інших виконувати практичні досліди, необхідні для поєднання теоретичного і практичного матеріалу. Не менш важливим є організація в цих аудиторіях в позанавчальний час роботи наукового гуртка “Світ товарознавства”, що дозволить виконувати студентами науково-дослідні роботи.

У навчальному процесі широко використовуються натуральні зразки, плакати, муляжі, кінофільми, мультимедійні проектори. Всі викладачі мають великий досвід викладацької діяльності і постійно підвищують свою кваліфікацію. До викладацької роботи залучаються провідні фахівці підприємств системи споживчої кооперації, керівники підприємств державної торгівлі і аграрного сектора.

Переглянути презентацію

Кафедра товарознавства продовольчих товарів знаходиться на третьому  та четвертому поверсі університету і до її складу належать кабінети та лабораторії:

• кабінет завідучої кафедри 426 а:

• викладацька 341:

• аудіторія для лабораторних занять 412:

• аудіторія для лабораторних занять 414:

• аудіторія для лабораторних занять 418:

Кафедра забезпечена однією лекційною аудиторією (ауд. 411 А):

Кабінет для індівідуальних занять 341а:

Приміщення для працівників кафедри (кім. 426а; 341; 413) оснащені меблями, обладнанням, пристроями, в тому числі: комп'ютерами, принтерами.