Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи

          

«…Есть наука со скучным названием – товароведение. Книги по товароведению можно читать как увлекательную повесть о жизневедении…»
К.Паустовский

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи створена в 2018 році. Входить до складу факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу. Основна мета кафедри полягає в підготовці висококваліфікованих фахівців – товарознавців-комерсантів та біотехнологів, що володіють знаннями в галузі оцінки якості та проведенням товарознавчої, екологічної та генетичної експертиз сировини і харчових продуктів, економікою та організацією біотехнологічних виробництв.

На сьогодні на кафедрі працюють: 2 професори, 12 доцентів, 3 старших викладача.

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи є випусковою з напряму підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво» та «Біотехнологія, а також бере участь у підготовці фахівців з таких напрямів, як «Харчові технології та інженерія» «Готельно-ресторанна справа» та «Маркетинг».

Основна мета діяльності кафедри - підготовка висококваліфікованих фахівців товарознавців-комерсантів, товарознавців-експертів та біотехнологів, які володіють сучасними комп’ютерними технологіями, методологією наукових досліджень.

На кафедрі є вся необхідна документація, що регламентує її діяльність.

Випускники кафедри працюють в апараті управління обласних і районних споживспілок, директорами торгових фірм, на великих промислових підприємствах, у закладах вищої освіти, в тому числі і на випусковій кафедрі.

Навчальна робота на кафедрі ведеться у відповідності з освітніми стандартами, навчальними планами та навчальними програмами. Кафедра забезпечує викладання 33 дисциплін.

Викладачі кафедри регулярно видають навчальні посібники, наукові статті, розробляють і оновлюють методичні розробки з дисциплін кафедри. Особливістю кафедри є практична робота в умовах спеціалізованих сучасних лабораторій.

Навчально-матеріальна база кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи є невід'ємною складовою формування спеціаліста. Вона створює передумови для формування необхідного рівня фахової підготовки майбутніх спеціалістів.

Кафедра у своїй діяльності керується Місією Полтавського університету економіки і торгівлі (ПУЕТ) – «Разом – до вершин професійної досконалості й життєвого успіху кожного» – забезпечення розвитку потенціалу та можливостей самореалізації студентів і співробітників в процесі їх спільної інноваційної, організаційної, наукової та освітньої діяльності; підготовка визнаних в Україні та за її межами фахівців нового покоління – лідерів у сфері економіки, підприємництва, менеджменту, обслуговування, харчових та інформаційних технологій». Реалізація місії спрямована на забезпечення умов інтеграції у європейській та світовий освітній простір, підготовки конкурентноспроможних фахівців для підприємств і організацій різних форм власності, відповідно до міжнародних вимог і їх мобільності на ринку праці.

Система управління якістю діяльності університету (Міжнародної мережі сертифікації (IQNet) і Німецького органу сертифікації системи управління якості (DQS GmbH)) є запорукою постійного вдосконалення якості надання освітніх послуг. Згідно міжнародних стандартів ISO серії 9000, система управління якістю діяльності університету зорієнтована на формування системного підходу та ефективність.

Система управління якістю діяльності університету (Міжнародної мережі сертифікації (IQNet) і Німецького органу сертифікації системи управління якості (DQS GmbH)) є запорукою постійного вдосконалення якості надання освітніх послуг. Згідно міжнародних стандартів ISO серії 9000, система управління якістю діяльності університету зорієнтована на формування системного підходу та ефективність.

Інтегрування кафедри у європейський та світовий освітній простір здійснюється шляхом:

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи охоплює третій, четвертий та п’ятий поверхи університету. До її складу належать кабінети та лабораторії: кабінет завідучої кафедри 426а; викладацькі 341, 539, 544; лекційні аудиторії (411-А, 411-Б); аудиторії для лабораторних занять (412, 414, 418, 535, 540, 542); лабораторії для хімічних досліджень (527,529).