Спеціальності

           

Спеціальність «Біотехнологія» акредитована за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

Підготовка фахівців за напрямом 6.051401 «Біотехнологія» здійснюється за програмою професійного спрямування «Біотехнологія»
Спеціальність «Товарознавство і комерційна діяльність» акредитована за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, ліцензована за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та магістра.

Підготовка фахівців за напрямом 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» здійснюється за програмою професійного спрямування «Товарознавство і комерційна діяльність»

Навчання студентів за ППС «Товарознавство і комерційна діяльність» та «Біотехнологія» здійснюється за: гуманітарним, природничо-науковим, професійним і практичним циклами підготовки.

Окрім традиційних лекційних занять студенти відвідують лабораторні та практичні заняття, де:

Одержання міцних знань не можливе без систематичної самостійної роботи студентів над учбовими матеріалами, роботи в лабораторіях, кабінетах кафедри, на лабораторних заняттях і при виконанні індивідуальних завдань.

До індивідуальних та самостійних завдань включена робота з нормативними документами, інструкціями, вирішення ділових ситуацій з використанням комп’ютерної техніки. Ділові ситуації дають можливість вивчити правила оцінки якості, проведення експертизи, відбору проб, правові аспекти експертизи, підбір та оформлення необхідних документів та інше.

Отже, процес навчання дуже цікавий та різноманітний, що поєднує багатогранні теоретичні знання і практичні навички та уміння.