Студентська наукова робота

          

На кафедрі під керівництвом к.т.н., доцента Горячової Олени Олександрівни організовано та плідно працює студентський науковий гурток.

На старших курсах студенти активно залучаються до роботи над науково-дослідними темами кафедри.


Результати наукової роботи знаходять своє відображення у наукових публікаціях, статтях та тезах доповідей, а також приймають участь у заходах з винахідницької та раціоналізаторської діяльності.


За результатами науково-дослідної роботи студентів нагороджують грамотами та дипломами переможців.


ТЕМАТИКА
науково-дослідної роботи студентів

Товарознавство зерноборошняних товарів

 1. Асортимент та якість пшеничного борошна.
 2. Характеристика асортименту і оцінка якості хліба.
 3. Вивчення асортименту і контроль якості хлібобулочних виробів, що реалізуються в торговій мережі м. …………
 4. Асортимент та оцінка якості хлібобулочних виробів з пониженою вологістю.
 5. Вивчення асортименту хлібобулочних виробів для спеціального дієтичного споживання.
 6. Асортимент та оцінка якості макаронних виробів.
 7. Асортимент і оцінка якості трубчастих макаронних виробів.
 8. Асортимент та якість крупи гречаної.
 9. Вивчення асортименту та оцінка якості круп, що швидко розварюються.
 10. Вивчення асортименту та оцінка якості пшоняної крупи.

Товарознавство свіжих плодів та овочів і
продукти їх переробки

 1. Фактори формування асортименту та якість швидкозаморожених ягід
 2. Формування асортименту та оцінка якості швидкозаморожених овочів
 3.  Структура асортименту та якість овочевих консервів
 4.  Споживна цінність, асортимент і якість купажованих плодово-овочевих соків
 5. Формування асортименту, оцінка якості купажованих плодово-ягідних соків
 6. Формування асортименту, споживних властивостей та оцінка якості цитрусових плодів.
 7. Структура асортименту та якість горіхоплідних
 8. Формування асортименту та оцінка якості грибів маринованих.
 9. Фактори формування асортименту та якість малопоширених плодів.
 10. Споживна цінність, асортимент і якість смузі,  що реалізуються в роздрібній торговельній мережі.

Товарознавство крохмалю, цукру, меду і кондитерських виробів

 1. Структура асортименту та якість цукру-рафінаду, що реалізується в роздрібній торговельній мережі
 2. Особливості асортименту та якість драже
 3. Аналіз асортименту та якість пастили
 4. Споживні властивості, асортимент та якість зефіру.
 5. Порівняльна характеристика асортименту та якості халви, , що реалізується в роздрібній торговельній мережі
 6. Формування асортименту і якість порошку какао.
 7. Якість, характеристика асортименту ірису
 8. Споживна цінність, асортимент і якість тортів, що реалізуються в роздрібній торговельній мережі
 9. Характеристика асортименту і контроль якості тістечок.
 10. Асортимент та якість дієтичних кондитерських виробів.

Товарознавство смакових товарів

 1. Порівняльна характеристика асортименту та якості чорного та зеленого байхових чаїв.
 2. Дослідження асортименту та якості пива, що реалізується в м. …………
 3. Асортимент та якість десертних виноградних вин, що реалізуються в магазинах м.
 4. Асортимент та якість кріплених виноградних вин
 5. Формування асортименту та якість горілки, що реалізується в м. …………
 6. Формування споживних властивостей та якість вітчизняних купажованих плодово-овочевих соків.
 7. Асортимент та якість лікерів.
 8. Порівняльна характеристика асортименту та якість ігристих вин.
 9. Структура асортименту та оцінка якості столових виноградних вин.
 10. Формування асортименту та якість коньяку, що реалізується в торговельній мережі м. …………

Товарознавство молока і молочних товарів

 1. Асортимент та якість молока в роздрібній торгівлі м. …………
 2. Якість та асортимент кефіру в роздрібній торгівлі.
 3. Асортимент та формування якості твердих сичугових сирів
 4. Якість, асортимент і організація торгівлі кисломолочними сирами і сирковими виробами, що реалізуються в роздрібній  торгівлі м. ……………
 5. Контроль якості, асортимент сметани, що реалізується в торговій мережі м. ……………
 6. Визначення якості та асортимент основних видів морозива, що реалізуються в роздрібній торгівлі м. Полтави.
 7. Якість та асортимент вершкового масла, що реалізується в роздрібній торгівлі м. Полтави.
 8. Контроль якості та асортимент молочних консервів в роздрібній торгівлі ……………
 9. Якість та асортимент йогуртів в роздрібній торгівлі м. ……………
 10. Формування асортименту та якість спреду, що реалізується в м. …………

Товарознавство харчових жирів

 1. Формування ринку, якості та асортимент олії рафінованої в роздрібній торгівлі.
 2. Формування ринку, асортимент та контроль якості столових маргаринів в роздрібній торгівлі.
 3. Формування якості, асортименту та ринок столових майонезів, що реалізуються в роздрібній торгівлі.
 4. Ринок, асортимент та якість майонезів з прянощами, що реалізуються в роздрібній торгівлі.
 5. Ринок, асортимент та якість яловичого топленого жиру, що реалізується в роздрібній торгівлі.
 6. Ринок, асортимент та якість свинячого топленого жиру, що реалізується в роздрібній торгівлі.

Товарознавство м’яса та м’ясних виробів

 1. Харчова цінність та споживні властивості м’ясо-рослинних консервів, які реалізуються в магазинах м. Полтави
 2. Асортимент та визначення якості напівкопчених ковбас на прикладі магазину Полтавського м’ясокомбінату.
 3. Товарознавча характеристика м’ясних консервів та дослідження їх якості.
 4. Асортимент та оцінка якості м’ясних копченостей на прикладі магазину ………
 5. Характеристика   асортименту та споживних властивостей м’яса свинини і яловичини.
 6. Порівняльна характеристика варено-копчених копчених ковбас одного асортименту, але різних виробників
 7. Асортимент та оцінка якості сирокопчених ковбас, які реалізуються в роздрібній торговельній мережі м. ……………
 8. Якість  варених ковбасних виробів, які реалізуються в торговельній мережі м. Полтави
 9. Асортимент та оцінка якості м’ясних копченостей з м’яса птиці, які реалізуються магазином ……………
 10. Асортимент та оцінка якості нових ковбасних виробів Салтівського м’ясокомбінату.

Товарознавство рибних товарів

 1. Формування асортименту і якість мороженої риби і охолодженої риби.
 2. Дослідження асортименту і рівень якості солоної риби.
 3. Дослідження асортименту і рівень якості рибних пресервів.
 4. Асортимент, якість і конкурентоспроможність риби гарячого копчення.
 5. Формування якості та асортимент сушених і в’ялених рибних товарів.
 6. Фактори формування споживчих властивостей, асортимент і якість натуральних рибних консервів.
 7. Споживні властивості і якість рибних напівфабрикатів з водної нерибної сировини
 8. Дослідження асортименту і рівень якості рибних паштетів та пасти
 9. Фактори формування споживчих властивостей, асортимент і якість рибних консервів в томатному соусі.
 10. Споживні властивості і якість продукції з водної нерибної сировини (ракоподібні)

Організація та планування науково-дослідної роботи відбувається традиційно у рамках комплексних міжкафедральних тем. Результати НДР викладачі кафедри активно впроваджують у навчальний процес.

Викладачі кафедра ТБЕМС проводять дослідження у наступних напрямках:

Кафедра тісно співпрацює з:

Значну увагу викладачі кафедри приділяють дослідженням методичних аспектів викладацької діяльності, постійно приймають участь у науково-методичних конференціях різного рівня. Так, на 2007 рік заплановано 11 доповідей на міжвузівську науково-методичну конференцію "Інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів".

Результати різних видів НДР викладачі впроваджують у навчальний процес.

На кафедрі протягом багатьох років працює хімічний гурток "Радикал". У його роботі активну участь беруть студенти технологічного і товарознавчо-комерційного факультетів. Уся робота гуртка спрямована на розвиток умінь та навичок студентів проводити наукові дослідження сировини, матеріалів і готової продукції. Про одержані результати студенти інформують своїх однокурсників на лабораторних заняттях, доповідають на засіданні гуртка та внутрішньо вузівській науковій конференції ПУЕТ. Кращі наукові роботи щорічно направляються на внутрішньовузівський конкурс студентських наукових робіт.

Окремі студенти мають достатній досвід наукової роботи і вагомі результати досліджень, беруть участь у республіканських наукових конференціях, мають нагороди Міністерства освіти України.

Студентська наукова робота на кафедрі хімії проводиться в тісній співпраці з випускаючими кафедрами ПУЕТ.

До цієї роботи залучаються студенти, починаючи з перших курсів навчання у вузі. Тематика досліджень визначається викладачами кафедри хімії разом з викладачами профілюючих кафедр. Одержані результати використовуються при виконанні курсових, дипломних та магістерських робіт.

Основні напрямки наукових досліджень студентів у співпраці з кафедрами товарознавчо-комерційного факультету:

Значна частина наукової роботи проводиться студентами у співпраці з кафедрами технологічного факультету:

Щорічно проводиться стендова наукова студентська конференція за результатами наукової роботи.

Важливим моментом у науковій роботі студентів є те, що результати дослідницької роботи вони використовують при вивченні аналітичної хімії, хімії та методів дослідження сировини та матеріалів, фізичної та колоїдної хімії, біохімії.