Склад кафедри

Бірта Габріелла Олександрівна 
Завідувач кафедри, професор, доктор сільськогосподарських наук

Науково-педагогічного стажу - 25 рік.

Працює в ПУЕТ з вересня 2004 р.

Має понад 150 наукових та навчально-методичних видань, в тому числі 10 навчальних посібників з грифом МОНУ, 8 монографій (7 одноосібні), 57 статей у фахових виданнях, має публікації в зарубіжних виданнях, 2 патенти.

Є керівником науково-дослідних тем: «Вивчення особливостей м’ясних якостей свиней червоно-білопоясої породи залежно від забійної маси» (номер державної реєстрації 0112U008320 2012-2017), «Вплив генотипових факторів на рівень відгодівельних і м'ясо-сальних якостей свиней різних порід» (номер державної реєстрації 0112U008323 2015-2018), «Аспекти розвитку галузі свинарства на сучасному етапі. Товарознавча характеристика продукції свинарства» (номер державної реєстрації 0112U008324 2013-2018).

Займається питаннями вивчення м’ясних генотипів свиней, яких розводять на Україні, методами їх створення, сучасними методами оцінки тварин, питаннями чистопородного розведення, схрещування, гібридизації, геталогічними і гістологічними дослідженнями в галузі свинарства, товарознавчою характеристикою м’яса свинини.

Нагороджена: 

 • Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України «За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність» (2008 р.).
 • Почесною відзнакою «Знак Пошани» Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки) (2008 р.).
 • Грамотою Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації (2009 р.).
 • Почесною грамотою ПУЕТ (2011 р.).
 • Почесною грамотою ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Полтавського регіону «За заслуги в реалізації державної політики в галузі національної освіти і науки, багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та наукових кадрів, плідну науково-педагогічну діяльність, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників освіти» (2011 р.).
 • Почесною грамотою ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Полтавського регіону (2012 р.).
 • Почесною грамотою за багаторічну самовіддану працю, значний особистий внесок у підготовку фахівців для споживчої кооперації та інших галузей економіки України, досягнення в навчально-виховній, науковій і громадський роботі та з нагоди 53-ї річниці освітньої діяльності університету.

e-mail: birta2805@gmail.com

Назаренко Валентина Олексіївна 
Звання - доцент, кандидат технічних наук

Працює в ПУЕТ з 1987 р., виконує обов’язки відповідального секретаря комплексу "Освіта", постійний член університетської аудиторської групи з проблем якості освітньої діяльності ПУЕТ. 

За результатами наукової і науково-методичної роботи опубліковано понад 126 науково-методичних праць та патент.

Керівник кафедральної науково-дослідної теми: „Товарознавчо-технологічні аспекти виробництва, експертизи і конкурентоспроможності продовольчої продукції підприємств Полтавського регіону”

Нагороджена:

 • Грамотою за ефективну освітню діяльність, особистий внесок  у розбудову і зміцнення споживчої кооперації України та з нагоди Міжнародного дня кооперації
 • Грамотою за ефективну професійно-орієнтаційну роботу  та творчу співпрацю з школами, технікумами, коледжами в організації якісного набору студентів 2005 року
 • Почесною грамотою за багаторічну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, відданість територіальній громаді міста та з нагоди Дня працівників освіти
 • Грамотою за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток кооперативної освіти та з нагоди Дня працівників освіти
 • Подяка за якісне керівництво підготовкою дипломною роботи студентки спеціальності 8.050301 «Товарознавство і комерційна діяльність» Носенко Т.М, яка отримала диплом ІІІ ступеню за Загальноуніверситетському конкурсі дипломних робіт (проектів) випускників 2010 року

e-mail: nazarenkovalya26@gmail.com

Бургу Юрій Георгійович
Вчене звання - доцент, кандидат сільськогосподарських наук

Працює в ПУЕТ з 2004 р., науково-педагогічного стажу - 23 роки.

Має понад 110 наукових та навчально-методичних видань, в том числі числі 8 навчальних посібників з грифом МОНУ, 4 монографій (1 одноосібна), 39 статей у фахових виданнях, має публікації в зарубіжних виданнях.

Тема науково-дослідної роботи:» Товарознавча характеристика продуктів забою свиней в західних регіонах України», «Особливості росту, розвитку і  господарської цінності свиней різного напрямку продуктивності», «М’ясо-сальні якості та окремі господарсько-біологічні особливості свиней різних генотипів».  «Вплив генотипових факторів на рівень відгодівельних і м’ясо-сальних якостей свиней різних порід» та «Аспекти розвитку галузі свинарства на сучасному етапі. Товарознавча характеристика продукції свинарства».

Нагороджений:

 • Грамотою за значний вклад в підвищення якості підготовки фахівців, вдосконалення навчального процесу, плідну навчально-методичну і наукову роботу, виховання студентської молоді та з нагоди Дня працівників освіти (2006).
 • Подяка за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців для споживчої кооперації та інших галузей економіки України, досягнення в навчально-виховній, науковій, виробничій і громадській діяльності та з нагоди Дня працівників освіти України (2010).

e-mail: byrgy1973@gmail.com

Кайнаш Алла Петрівна 
Вчене звання - доцент, кандидат технічних наук, Doctor of Philosophy, заступник директора Інституту економіки, управління та інформаційних технологій

Працює в ПУЕТ з 1992 р.

Має понад 100 наукових та навчально-методичних видань, з них 80 наукових праць, 3 посібника з грифом МОН, 2 патенти, 4 нормативно-технічні документації на нові види продукції. Є автором монографії, курсу лекцій та 16 дистанційних курсів.

Керівник кафедральної науково-дослідної теми: „Удосконалення споживних властивостей готової продукції при переробці рослинної сировини вирощеної в Полтавській області”.      

Нагороджена

 • грамотою Полтавської облдержадміністрації за вагомий особистий внесок у розбудову вищої освіти та з нагоди Дня працівників освіти – (2006 р.)
 • грамотою Полтавської облдержадміністрації за сумлінну багаторічну працю на освітянській ниві та з нагоди Дня науки – (2008 р.)

e-mail: kajnash66ap@gmail.com

Офіленко Наталія Олександрівна  
Вчене звання - доцент, кандидат сільськогосподарських наук
Doctor of Philosophy

Працює в ПУЕТ з лютого 2005 р.

Має 27 наукових та навчально-методичних видань

Тема науково-дослідної роботи:” Товарознавча характеристика продуктів забою свиней в західних регіонах України”

e-mail: ofilenko@bk.ru

Хмельницька Євгенія Вікторівна 
Доцент, кандидат технічних наук

Працює в ПУЕТ з 1998 р.

Має 51 наукових та навчально-методичних видань 

Теми науково-дослідної роботи:”Товарознавча характеристика господарсько-ботанічних сортів редису залежно від умов зберігання”. „Товарознавча оцінка сортаменту овочевої сировини та її тривале зберігання”.

Нагороджена

 • подякою за внесок у розвиток самодіяльного мистецтва та участь в обласному огляді-конкурсі „Студентська весна – 2005” 
 • подякою за активну участь в громадській роботі і житті факультету, сумлінне виконання своїх обов’язків, організацію і проведення заходів з нагоди проведення  Днів товарознавчо-комерційного факультету”    – (2007р.)
 • грамотою за творчу, сумлінну працю, високий професіоналізм, підготовку висококваліфікованих кадрів для споживчої кооперації України та з нагоди відзначення Дня Університету     – (2007р.)
 • грамотою за творчу, сумлінну працю, високий професіоналізм, підготовку висококваліфікованих кадрів для споживчої кооперації України та з нагоди відзначення Дня Університету     – (2008р.)
 • подякою за багаторічну самовіддану працю, значний особистий внесок у підготовку фахівців для споживчої кооперації та інших галузей економіки України з нагоди 53-ї річниці освітньої діяльності університету (2014р.)

e-mail: evgbelinskaja@rambler.ru

Горячова Олена Олександрівна  
Доцент, кандидат технічних наук

Працює в ПУЕТ з 2003 р.

Керує науковим гуртком «Світ товарознавства»

Має 37 наукових та навчально-методичних видань, в тому числі 4 патенти, 4 нормативно-технічні документації на нові види продукції

Теми науково-дослідної роботи: « Удосконалення споживних властивостей готової продукції при переробці рослинної сировини вирощеної в Полтавській області», «М’ясо-сальні якості та окремі господарсько-біологічні особливості свиней різних генотипів» та  «Аспекти розвитку галузі свинарства на сучасному етапі. Товарознавча характеристика продукції свинарства»

Нагороджена:

 • подякою за вагомий внесок у розвиток наукової складової освітньої діяльності університету (2012)
 • подякою за багаторічну самовіддану працю, значний особистий внесок у підготовку фахівців для споживчої кооперації та інших галузей економіки України з нагоди 53-ї річниці освітньої діяльності університету (2014 р.)

e-mail: goryachova0ea@gmail.com  

Дарнєва Лілія Вікторівна  
Доцент, кандидат технічних наук.

Працює в ПУЕТ з 2006 р.

Має 36 наукових видань, в тому числі 10 наукових статей, 8 патентів та  2 нормативно-технічні документації на нові види продукції.

Теми науково-дослідної роботи:”Можливості підвищення споживних властивостей консервів із зернобобових”.

Удосконалення споживних властивостей готової продукції при переробці рослинної сировини вирощеної в Полтавській області”.

Нагороджена

 • грамотою за творчу, сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди відзначення Дня Університету – (2007)
 • подякою за вагомий внесок у розвиток наукової складової освітньої діяльності університету (2012)
 • грамотою за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців для споживчої кооперації та інших галузей економіки України, досягнення в навчально-виховній, науковій і громадській роботі з нагоди професійного свята Дня працівників освіти (2013)

e-mail: balja-lilija@rambler.ru

Усенко Світлана Олексіївна  
Доцент кафедри, кандидат біологічних наук

Працює в ПУЕТ з 2014 р.

За результатами наукової і науково-методичної роботи опубліковано понад 126 науково-методичних праць та патент.

Має 33 наукові публікації. Є співавтором 2 монографій і 3 патентів на винаходи.

Тема науково-дослідної роботи: «Розробити технологію штучного осіменіння свиней малими дозами сперми»

e-mail: sveta_usenko@ukr.net

Ткаченко Аліна Сергіївна  
Доцент кафедри, кандидат технічних наук

Працює в ПУЕТ з 2011 р.

15 жовтня 2015 року захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді К 35.840.02 Львівської комерційної академії на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів за темою дисертаційного дослідження: «Формування споживних властивостей печива цукрового підвищеної харчової цінності» (науковий керівник – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України, завідувач кафедри товарознавства продовольчих товарів Львівської комерційної академії Сирохман І.В.).

Загальна кількість опублікованих робіт:  наукових статей і тез– 25; науково-методичних праць – 1.

Підвищення кваліфікації та стажування:

 • 2011-2012 рр. – магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» на базі Вищого навчального закладу «Полтавський університет економіки і торгівлі» (м. Полтава);
 • 2012-2015 рр. – денна аспірантура за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів на базі Львівської комерційної академії (м. Львів).

Флока Людмила Валеріївна
Старший викладач, кандидат сільськогосподарських наук.

Працює в ПУЕТ з 2010 р.

Дисципліни: «Загальна біологія», «Біологія клітини», «Генетика», «Загальна біотехнологія»,  «Товарознавство харчових продуктів», «Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва (І частина).

Загальна кількість опублікованих робіт – 12, з них тез доповідей на конференціях – 4, наукових статей – 6, монографія «Вплив фенотипових факторів на продуктивні якості свиней червоної білопоясої породи».

e-mail: flokaliudmyla@gmail.com

Котова Зоя Яківна  

Посада асистента. Педагогічний стаж – 30 років, в тому числі науково-педагогічного стажу - 16 років.

В 1983 р. закінчила Полтавський кооперативний інститут за фахом «Товарознавство та організація торгівлі продовольчими товарами». Отримала кваліфікацію «Товарознавець вищої кваліфікації». В 1988 р. закінчила педагогічний факультет Московського ордена  Дружби народів кооперативного інституту Центросоюзу.

Працює в ПУЕТ з 1999 р.

Має 12 науково-методичних видань, в тому числі 1 навчальний посібник «Експертиза продовольчих товарів» в співавторстві; 8 методичних праць, 3 наукових статей.

Нагороджена:

 • Подякою ректора Полтавського університету споживчої кооперації України за досягнення у профорієнтаційній роботі, вагомий особистий внесок у формування контингенту студентів Полтавського університету споживчої кооперації України у 2006-2007 навчальному році та з нагоди відзначення Дня працівників освіти (2007 р.).
 • Почесною грамотою за багаторічну самовіддану працю, значний особистий внесок у підготовку фахівців споживчої кооперації та з нагоди 50-річчя освітньої діяльності університету (2011 р.).

Мироненко Надія Семенівна 
завідуюча лабораторіями.

Працює в ПУЕТ з 1979 р.

Нагороджена

 • подякою за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців для споживчої кооперації та інших галузей економіки України, досягнення у виробничій і громадській діяльності та з нагоди Дня працівників освіти України     – (2010р.)

Жулінська Алла Олексіївна
лаборант кафедри товарознавства продовольчих товарів