Контакти

           

Зав. кафедрою - д.с-г.н., професор Бірта Габріелла Олександрівна  

Кафедра товарознавства продовольчих товарів

Лаборантська - ауд. 413

Електронні адреси викладачів кафедри

Бірта Г.О.

Birta-Gabriehlla@rambler.ru

Бургу Ю.Г.

byrgy1973@gmail.com

Хмельницька Є.В.

evgbelinskaja@rambler.ru

Горячова О.О.

goryachova0ea@gmail.com

Назаренко В.О.

nazarenkovalya26@gmail.com

Кайнаш А.П.

kajnash66ap@gmail.com

Офіленко Н.О.

ofilenko@bk.ru

Баля Л.В.

balja-lilija@rambler.ru

Флока Л.В.

flokaliudmyla@gmail.com