Контакти

           

Зав. кафедрою - д.с-г.н., професор Бірта Габріела Олександрівна  

Кафедра товарознавства продовольчих товарів

Лаборантська - ауд. 413

Електронні адреси викладачів кафедри

Бірта Г.О.

Birta-Gabriehlla@rambler.ru

Бургу Ю.Г.

Byrgy-y12@rambler.ru

Хмельницька Є.В.

evgbelinskaja@rambler.ru

Горячова О.О.

goryachova_ea@bk.ru

Назаренко В.О.

nazarenkovalentina@mail.ru

Кайнаш А.П.

kajnash@mail.ru

Офіленко Н.О.

ofilenko@bk.ru

Баля Л.В.

balja-lilija@rambler.ru

Флока Л.В.

floka87@mail.ru